Công tác bổ nhiệm cán bộ năm 2020

  •   11/08/2020
  •   229

Ngày 03/8/2020, thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa Trần Thu Mai đã trao Quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với ông Nguyễn Ngọc Loan – Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định và Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Ban Quan lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh đối với ông Đoàn Tùng Lâm, thời hạn 5 năm kể từ ngày ngày 10 tháng 7 năm 2020.

Bạn đánh giá website này như thế nào?
Xem kết quả

52/2019/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dịch vụ công ích đô thị: Chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh Đoạn 5 - Dải phân cách đại lộ Nguyễn Tất Thành trong 2,5 năm tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh

1513/QĐ/UBND

Quy chế phối hợp quản lý các hoạt động tại Ban quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh

2307/QĐ-UBND

V/v chuyển đổi Ban quản lý các dự án Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh thành Ban Quản lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh

07/QĐ-BQLKDL

V/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 của Ban Quản lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh

Số ĐIỆN THOẠI
Thống kê
Liên kết website