- Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 (Quyết định số 07/QĐ-BQLKDL)

- Nội quy tiếp công dân

I. Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức tiếp công dân khi làm nhiệm vụ

Chỉ được tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân tại trụ sở cơ quan.

Khi tiếp công dân phải lắng nghe, ghi chép vào sổ theo dõi tiếp công dân đầy đủ nội dung do công dân trình bày. Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định pháp luật.

Giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo. Giữ bí mật công tác.

Báo cáo lãnh đạo cơ quan trong trường hợp yêu cầu khẩn thiết.

Không được cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu đối với công dân.

Từ chối không tiếp những người đang trong tình trạng say rượu, tâm thần và những người vi phạm quy chế, nội quy nơi tiếp công dân.

II. Quyền lợi và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân

Được hướng dẫn, giải thích về việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.

Xuất trình giấy tờ tùy thân, tuân thủ nội quy nơi tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của người tiếp công dân.

Trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo của mình và ký xác nhận những nội dung đã trình bày.

Không được vu khống xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan nhà nước, người thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Không được mang theo các loại vũ khí, hung khí, máy quay phim, máy ghi âm, máy chụp ảnh, các chất nổ, chất cháy, chất độc khi vào nơi tiếp công dân. Phải giữ gìn trật tự, vệ sinh chung.

Đối với trường hợp tiếp nhiều công dân cùng phán ảnh, khiếu nại, tố cáo về một nội dung thì  phải cử đại diện để trình bày với cán bộ tiếp công dân.

III. Thời gian tiếp công dân

- Thời gian:

+ Buổi sáng: từ  08 giờ 00 đến 11 giờ 00

+ Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00

- Địa điểm: Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh – 178 Trần Quý Cáp – Nha Trang – Khánh Hòa

Bạn đánh giá website này như thế nào?
Xem kết quả

52/2019/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dịch vụ công ích đô thị: Chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh Đoạn 5 - Dải phân cách đại lộ Nguyễn Tất Thành trong 2,5 năm tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh

1513/QĐ/UBND

Quy chế phối hợp quản lý các hoạt động tại Ban quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh

2307/QĐ-UBND

V/v chuyển đổi Ban quản lý các dự án Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh thành Ban Quản lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh

07/QĐ-BQLKDL

V/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 của Ban Quản lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh

Số ĐIỆN THOẠI
Thống kê
Liên kết website