Tăng cường bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

[17/04/2018] |

tang-cuong-bao-ve-cong-trinh-quoc-phong-va-khu-quan-su-2.JPG (81 KB)
Ông Trần Sơn Hải kết luận tại hội nghị.

Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa đã quan tâm, chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn thường xuyên quán triệt về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự trong xây dựng và cũng cố tiềm lực quốc phòng an ninh, nâng cao khả năng tác chiến của khu vực phòng thủ.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, tổ chức học tập quán triệt Pháp lệnh và các Nghị định, Thông tư của Chính phủ và Bộ Quốc phòng về bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh tích cực chỉ đạo trong việc phối hợp giữa các lực lượng quân đội, công an, biên phòng, kiểm lâm xây dựng quy chế, kế hoạch, tổ chức hoạt động tuần tra, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ rừng, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự đạt kết quả tốt, đảm bảo an toàn.

tang-cuong-bao-ve-cong-trinh-quoc-phong-va-khu-quan-su.JPG (85 KB)
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tại hội nghị, ông Trần Sơn Hải đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh làm tốt công tác tuyên tryền về công tác quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá để có kế hoạch quản lý, bảo quản, sửa chữa, nâng cấp các công trình không còn phù hợp với phương án tác chiến; đẩy mạnh phối hợp giữa các lực lượng quân đội, công an, biên phòng, kiểm lâm và các tổ chức chính trị khác trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự.

Bạn đánh giá website này như thế nào?
Xem kết quả

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dịch vụ công ích đô thị: Chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh Đoạn 5 - Dải phân cách đại lộ Nguyễn Tất Thành trong 2,5 năm tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh

1513/QĐ/UBND

Quy chế phối hợp quản lý các hoạt động tại Ban quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh

2307/QĐ-UBND

V/v chuyển đổi Ban quản lý các dự án Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh thành Ban Quản lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh

07/QĐ-BQLKDL

V/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 của Ban Quản lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh

18/QĐ-BQLKDL

V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Ban quản lý khu du lịch bán đảo Cam Ranh.

Số ĐIỆN THOẠI
Thống kê
Liên kết website