V/v phê duyệt kế hoạch triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ban quản lý khu du lịch bán đảo Cam Ranh.

|
Số ký hiệu:
17/QĐ-BQLKDL
Ngày ban hành:
01/04/2019
Trích yếu:
V/v phê duyệt kế hoạch triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ban quản lý khu du lịch bán đảo Cam Ranh.
Loại:
Quyết định
Cơ quan ban hành:
Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh
Tải về:
Nội dung chi tiết: