Văn phòng

Chánh văn phòng:

Ông Nguyễn Ngọc Thạch
Điện thoại: 0258.3826240
Email: nnthach@khanhhoa.gov.vn

Phó Chánh văn phòng:

Ông Nguyễn Thái Long
Điện thoại: 0258.3826810
Email: ntlong@khanhhoa.gov.vn

Phòng Quy hoạch – Kế hoạch

Trưởng phòng:

Ông Ngô Khắc Cường
Điện thoại: 0258.3826870
Email: nkcuong@khanhhoa.gov.vn

Phòng Kỹ thuật – Xây dựng cơ bản

Trưởng phòng:

Ông Đào Ngọc Sơn
Điện thoại: 0258.3826093
Email: dnson@khanhhoa.gov.vn

Trung tâm Dịch vụ Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh

Phó Giám đốc phụ trách:

Ông Huỳnh Văn Nhật Tiến
Điện thoại: 0258.3827179
Email: hvntien@khanhhoa.gov.vn

Các trường * là bắt buộc
Họ tên *
Email *
Điện thoại
Tiêu đề *
Nội dung *
Còn lại: 500 ký tự
Mã bảo vệ *