- Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 (Quyết định số 07/QĐ-BQLKDL)

- Nội quy tiếp công dân

I. Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức tiếp công dân khi làm nhiệm vụ

Chỉ được tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân tại trụ sở cơ quan.

Khi tiếp công dân phải lắng nghe, ghi chép vào sổ theo dõi tiếp công dân đầy đủ nội dung do công dân trình bày. Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định pháp luật.

Giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo. Giữ bí mật công tác.

Báo cáo lãnh đạo cơ quan trong trường hợp yêu cầu khẩn thiết.

Không được cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu đối với công dân.

Từ chối không tiếp những người đang trong tình trạng say rượu, tâm thần và những người vi phạm quy chế, nội quy nơi tiếp công dân.

II. Quyền lợi và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân

Được hướng dẫn, giải thích về việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo.

Xuất trình giấy tờ tùy thân, tuân thủ nội quy nơi tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của người tiếp công dân.

Trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo của mình và ký xác nhận những nội dung đã trình bày.

Không được vu khống xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan nhà nước, người thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Không được mang theo các loại vũ khí, hung khí, máy quay phim, máy ghi âm, máy chụp ảnh, các chất nổ, chất cháy, chất độc khi vào nơi tiếp công dân. Phải giữ gìn trật tự, vệ sinh chung.

Đối với trường hợp tiếp nhiều công dân cùng phán ảnh, khiếu nại, tố cáo về một nội dung thì  phải cử đại diện để trình bày với cán bộ tiếp công dân.

III. Thời gian tiếp công dân

- Thời gian:

+ Buổi sáng: từ  08 giờ 00 đến 11 giờ 00

+ Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00

- Địa điểm: Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh – 178 Trần Quý Cáp – Nha Trang – Khánh Hòa

Bạn đánh giá website này như thế nào?
Xem kết quả

452/STP-PBGDPL

Phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bấu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND"

169/QĐ-TTg

Quyết định số 169/QĐTTg ngày 04/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030

83/TB-UBND

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

114/KH-BQLKDL

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 21/12/2020 của Tỉnh ủy

368/QD-UBND

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 21/12/2020 của Tỉnh ủy

Số ĐIỆN THOẠI
Thống kê
Liên kết website