Hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

[19/02/2021] |

       Trong sáng ngày 18/02/2021, Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với sự tham gia của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị.

       Sau khi lãnh đạo Ban kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động tích cực tham gia trồng cây để Khánh Hòa thật sự là điểm đến văn minh, thân thiện, các đại biểu đã tham gia trồng cây tại khuôn viên trong Dãi phân cách Đại lộ Nguyễn Tất Thành – Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

Bạn đánh giá website này như thế nào?
Xem kết quả

452/STP-PBGDPL

Phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bấu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND"

169/QĐ-TTg

Quyết định số 169/QĐTTg ngày 04/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030

83/TB-UBND

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

114/KH-BQLKDL

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 21/12/2020 của Tỉnh ủy

368/QD-UBND

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 21/12/2020 của Tỉnh ủy

Số ĐIỆN THOẠI
Thống kê
Liên kết website