Phát huy kết quả cuộc thi "Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính công chức viên chức trẻ, lần thứ 5 - năm 2021

[23/12/2021] |

Sau 5 lần tổ chức, Cuộc thi mô hình, sáng kiến cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa đã có hơn 300 mô hình, sáng kiến tham gia vòng sơ khảo, 58 mô hình, sáng kiến vào vòng chung khảo. Cuộc thi lần thứ 5 năm 2021 diễn ra vào cuối tháng 11 năm 2021 đã để lại nhiều ấn tượng, với các mô hình, sáng kiến phong phú về ý tưởng, sáng tạo về nội dung và cách thức thể hiện, mang giá trị thực tiễn và tính khả thi cao. 
Nhằm phát huy những kết quả tích cực, tiếp tục tạo động lực cải cách hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các sở ngành, địa phương, UBND tỉnh yêu cầu: 
- Các sở, ngành, đơn vị, địa phương biểu dương nhưng công chức, viên chức trẻ, các đơn vị thuộc và trực thuộc có mô hình, sáng kiến cải cách hành chính đăng ký dự thi lần thứ 5 -năm 2021.
- Ghi nhận và đưa vào chấm điểm kết quả cải cách hành chính năm 2021.
- Các cơ quan, đơn vị phổ biến kết quả cuộc thi lần thứ 5 -năm 2021 đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý. Quan tâm, tạo điều kiện để công chức, viên chức trẻ, đoàn viên thanh niên tham gia cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương một cách thiết thực, hiệu quả, phát huy tối đa sự năng động, sáng tạo trong thực thi công việc, nhiệm vụ được giao.

Bạn đánh giá website này như thế nào?
Xem kết quả

5225/KH-UBND

Kế hoạch Tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn năm 2022-2025, định hướng đến năm 2030

755/QĐ-UBND

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch Phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa

09-NQ/TW

Nghị Quyết của Bộ CHính Trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

703/BCĐ

Hướng dẫn tạm thời lấy mẫu xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19

456/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Ngành du lịch Khánh Hòa năm 2022

Số ĐIỆN THOẠI
Thống kê
Liên kết website