HỘI NGHỊ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA KHỐI CÁC BAN QUẢN LÝ TỈNH NĂM 2022

[23/02/2022] |

Thực hiện theo Quy chế Thi đua – Khen thưởng cùa Khối thi đua các Ban quản lý, chiều ngày 23/2/2022, tại văn phòng Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh, Khối các Ban Quản lý tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị Ký kết giao ước thi đua Khối các Ban quản lý tỉnh năm 2022. 

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Bùi Đại Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh - Ủy viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; đồng chí Ung Thị Thu Trang - Trưởng phòng Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ - Ủy viên Thư ký Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh. 

Đại tá Bùi Đại Thắng (bìa giữa); Đ/c Ung Thị Thu Trang (bìa trái)

Khối thi đua các Ban quản lý Tỉnh có 06 đơn vị (gồm: Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh; Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; Ban QLDA Đầu tư XD các công trình DD&CN; Ban QLDA Đầu tư Xây dựng các công trình GT; Ban QLDA Đầu tư XD các công trình NN&PTNT; Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa) hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong năm qua, các đơn vị trong khối đã không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng về hình thức, sáng tạo trong hoạt động; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho toàn thể viên chức và người lao động; gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chuyên môn và thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội”.

Việc tổ chức hoạt động thi đua phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan; tạo động lực tinh thần mạnh mẽ, thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Các đơn vị tổ chức các phong trào thi đua cần bám sát nội dung giao ước thi đua của Khối. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị để quyết tâm hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần đoàn kết và thống nhất các nội dung chỉ tiêu đề ra, đại diện lãnh đạo các Ban quản lý tỉnh đã ký giao ước thi đua năm 2022 với các chỉ tiêu cụ thể, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Bạn đánh giá website này như thế nào?
Xem kết quả

5225/KH-UBND

Kế hoạch Tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn năm 2022-2025, định hướng đến năm 2030

755/QĐ-UBND

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch Phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa

09-NQ/TW

Nghị Quyết của Bộ CHính Trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

703/BCĐ

Hướng dẫn tạm thời lấy mẫu xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19

456/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Ngành du lịch Khánh Hòa năm 2022

Số ĐIỆN THOẠI
Thống kê
Liên kết website