Hoạt động du lịch Khánh Hòa 6 tháng 2020

[21/07/2020] |

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, trong 6 tháng đầu năm hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu sụt giảm so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, với sự kiểm soát tốt dịch bệnh hiện tại của Chính phủ, ngành du lịch Khánh Hòa đang dần khởi động lại đối với thị trường khách du lịch nội địa cùng với các giải pháp thu hút tăng trưởng thị trường này trong giai đoạn mùa hè, đặc biệt là phân khúc từ TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội bằng các hoạt động phù hợp, thiết thực với chủ đề “Việt Nam an toàn”, “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” và “Nha Trang biển gọi”.

 

Về khách du lịch và doanh thu: ước 6 tháng đầu năm 2020, tổng lượt khách lưu trú du lịch đến Khánh Hòa đạt 710 ngàn lượt với hơn 2,453 triệu ngày khách, giảm lần lượt 68% và 72% so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế ước đạt 415 ngàn lượt với trên 1,8 triệu ngày khách giảm lần lượt 87% và 85% so với cùng kỳ. Công suất sử dụng phòng bình quân 6 tháng đầu năm 2020 đạt 13%. Tổng thu từ khách du lịch ước 4.751 tỷ đồng, đạt 24% so với cùng kỳ.

 

 

Về cơ sơ lưu trú du lịch: Tổng số cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 1.082 cơ sở lưu trú du lịch với 49.592 phòng. Trong đó, số cơ sở lưu trú du lịch 3-5 sao đang được công nhận là 85 cơ sở với 21.358 phòng, chiếm gần 50% tổng số phòng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; số cơ sở lưu trú du lịch đang được công nhận từ 1-2 sao là 95 cơ sở với 1.413 phòng, đạt tỷ lệ 2,85% và còn lại 902 cơ sở không thực hiện công nhận hạng sao theo quy định của Luật Du lịch.

 

Tổng số doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh hiện có 130 doanh nghiêp kinh doanh dịch vụ lữ hành đã được cấp giấy phép theo quy định của Luật Du lịch số 09/2017/QH14, trong đó có 122 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (97 doanh nghiệp, 22 chi nhánh và 03 văn phòng đại diện) và 18 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.

 

 

Về hướng dẫn viên du lịch: Hướng dẫn viên do Sở Du lịch Khánh Hòa cấp thẻ tính đến nay là 1.366 Hướng dẫn viên. Trong đó có 425 thẻ Nội địa và 941 thẻ Quốc tế (gồm 243 tiếng Anh, 80 tiếng Nga, 12 tiếng Pháp; 04 tiếng Nhật; 564 tiếng Trung; 05 tiếng Đức; 01 Hàn Quốc và 32 song ngữ Anh - Trung).

 

Về công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2020 tập trung hoạt động tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ VHTTDL, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Du lịch đã phối hợp với các Sở, ngành và chính quyền địa phương triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm cho khách du lịch. Tổ chức cung cấp thông tin, công khai, minh bạch, khách quan về kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam nói chung và trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nói riêng; chủ động, đồng bộ, quyết liệt phòng chống, ứng phó với diễn biến của dịch và tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh doanh dịch vụ du lịch qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội, sức khỏe và đời sống nhân dân. Tổ chức cập nhật, nắm bắt tình hình số liệu khách quốc tế lưu trú tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh Covid-19; Tiến hành rà soát, tổng hợp thông tin cá nhân, lịch trình của khách lưu trú và tham mưu văn bản thống kê số lượng khách nước ngoài đang lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh số 3496/UBND-KGVX ngày 13/4/2020.

 

Thùy Linh

Trích: https://sdl.khanhhoa.gov.vn/?ArticleId=974f583c-2a7d-4742-99f2-7e21ef776ba2

Bạn đánh giá website này như thế nào?
Xem kết quả

452/STP-PBGDPL

Phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bấu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND"

169/QĐ-TTg

Quyết định số 169/QĐTTg ngày 04/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030

83/TB-UBND

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

114/KH-BQLKDL

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 21/12/2020 của Tỉnh ủy

368/QD-UBND

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 21/12/2020 của Tỉnh ủy

Số ĐIỆN THOẠI
Thống kê
Liên kết website