Công tác bổ nhiệm cán bộ năm 2020

[11/08/2020] |

Ngày 05/8/2020, thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa Trần Thu Mai đã trao Quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với ông Nguyễn Ngọc Loan – Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định và Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Ban Quan lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh đối với ông Đoàn Tùng Lâm, thời hạn 5 năm kể từ ngày ngày 10 tháng 7 năm 2020.

Phát biểu tại buổi trao Quyết định, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa Trần Thu Mai tin tưởng ông Nguyễn Ngọc Loan và ông Đoàn Tùng Lâm phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thống nhất để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nhất là trong công tác đào tạo lực lương kế nhiệm đủ tiêu chuẩn để lãnh đạo, quản lý đơn vị sau này.

Cám ơn Giám đốc Sở Nội vụ đã tin tưởng, ông Nguyễn Ngọc Loan hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, học hỏi, đoàn kết cùng đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và luôn chú trọng đến công tác đào tạo lực lượng kế nhiệm đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia lãnh đạo, quản lý đơn vị.

Bạn đánh giá website này như thế nào?
Xem kết quả

452/STP-PBGDPL

Phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bấu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND"

169/QĐ-TTg

Quyết định số 169/QĐTTg ngày 04/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030

83/TB-UBND

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

114/KH-BQLKDL

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 21/12/2020 của Tỉnh ủy

368/QD-UBND

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 21/12/2020 của Tỉnh ủy

Số ĐIỆN THOẠI
Thống kê
Liên kết website