Hướng dẫn tạm thời lấy mẫu xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19

[16/03/2022] |
Số kí hiệu 703/BCĐ
Ngày ban hành 16/03/2022
Trích yếu Hướng dẫn tạm thời lấy mẫu xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19
Loại Công văn
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Khánh Hòa
Tải về
Nội dung chi tiết 703.signed.pdf
Bạn đánh giá website này như thế nào?
Xem kết quả

5225/KH-UBND

Kế hoạch Tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn năm 2022-2025, định hướng đến năm 2030

755/QĐ-UBND

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch Phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa

09-NQ/TW

Nghị Quyết của Bộ CHính Trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

703/BCĐ

Hướng dẫn tạm thời lấy mẫu xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19

456/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Ngành du lịch Khánh Hòa năm 2022

Số ĐIỆN THOẠI
Thống kê
Liên kết website